www.benn.plZAMKNIJ
DOPISZ SIĘ
WYPISZ SIĘ
BRAK ZAMÓWIENIA (0)
ZALOGUJ SIĘ
Regulamin

 

Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży artykułów oferowanych przez sklep benn.pl. Sklep działa pod firmą BENN DESIGN Monika Rybka ul.Witkiewicza 37 03-305 Warszawa NIP 526-131-36-40 , REGON 146064917

1.Sprzedaż odbywa się poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy zamawiającym - zwanym dalej Kupującym, a sklepem internetowym benn.pl - zwanym dalej Sprzedającym.

2.Zamówienia przyjmowane są poprzez formularz zamówienia umieszczony na stronie sklepu.

3.Aby Sprzedający mógł zrealizować zamówienie, niezbędne jest aby Kupujący wypełnił formularz rejestracyjny - podając niezbędne dane.

4.Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu

5.W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych - Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży.

6.Złożenie zamówienia przez Kupującego zostanie potwierdzone drogą mailową z podaniem szczegółów związanych z danymi niezbędnymi do uregulowania płatności za zamówienie.

7.Sprzedający nie realizuje przesyłek za pobraniem

8.W przypadku braku kontaktu i wpłaty za złożone zamówienie, po upływie 8 dni od jego złożenia - system sklepowy automatyczne usunie takie zamówienie.

9.W tytule przelewu za zamówienie, należy wpisać odpowiedni NUMER ZAMÓWIENIA. Numer zamówienia znajduje się w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia.

10.Moment złożenia zamówienia na stronie sklepu przez Kupującego jest momentem zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

11.Sprzedający zobowiązuje się w ciągu 7 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty wysłać Kupującemu zamówione artykuły - zgodnie z zamówieniem. Czas wysyłki może ulec zmianie w okresach dużej ilości wysyłek. Chyba, że Kupujący wyrazi chęć otrzymania przesyłki w innym terminie lub na innych warunkach. Sobota i niedziela nie są dniami roboczymi.

12.Zamówione artykuły są dostarczana Kupującemu za pośrednictwem firmy kurierskiej SIÓDEMKA. Możliwy jest odbiór osobisty towaru w siedzibie firmy.

13.Kupujący ma prawo do zmiany zamówienia aż do momentu jej wysłania przez Sprzedającego.

14. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez klienta zamówienia i nie ulega zmianie nawet w przypadku wzrostu cen wyrobów w sklepie.

15.Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Kupującego i określony w zamówieniu sposób.

16.Do zamówienie dolicza się koszty przesyłki, które ponosi Kupujący.

17.Wysyłka zamówionych artykułów jest realizowana na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

18.W przypadku nie otrzymania przesyłki do 7 dni od informacji o jej wysłaniu - Klient zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni, aby można było zareklamować przesyłkę. Żaden przewoźnik nie uzna reklamacji, która była realizowana w odległym czasie.

19.Kupujący może odmówić odbioru przesyłki jedynie w przypadku, kiedy przesyłka została dostarczona w stanie uszkodzonym wskazującym na uszkodzenie zawartości.

20.Zgodnie z ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów z dnia 2 marca 2000 (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz.271 z kolejnymi zmianami), Kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, w terminie 10 dni od daty otrzymania towaru przez Kupującego. Prawo odstąpienia Kupujący wykonuje poprzez zwrot towaru Sprzedającemu . Kupujący musi skontaktować się ze Sprzedającym informując, go o fakcie odstąpienia i przesłać zwracane towary. Koszty przesyłki zwracanego towaru ponosi Kupujący.

21.Sprzedający zobowiązuje się zwrócić Kupującemu koszty zakupu zwróconych artykułów. Zwrot kosztów zakupionych artykułów bez kosztów przesyłki odbywa się poprzez przelew na konto bankowe Kupującego.

22.W przypadku, gdy Kupujący poda błędny lub niepełny adres wysyłki lub gdy Kupujący nie odbierze przesyłki w terminie i wróci ona do Sprzedającego - Kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów opłaty transportowej zwrotu przesyłki oraz kosztów ponownego wysłania przesyłki do Kupującego. W przypadku, kiedy Kupujący odmówi poniesienia tych kosztów Sprzedający zwraca Kupującemu wyłącznie koszty towarów, bez kosztów przesyłki.

23.Sprzedający w każdej chwili może rozwiązać umowę z Kupującym bez podania przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zobowiązany jest zwrócić koszty zakupu Kupującemu.

24.Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe, które uniemożliwiłyby realizację umowy.

25.Sklep zastrzega sobie prawo usuwania i wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu     internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź   wprowadzania w nich zmian

26.Umowa kupna - sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

27.Wszystkie informacje dla Klientów są przygotowane w języku polskim.

28.Sklep benn.pl jest płatnikiem podatku VAT

29.Do każdego zamówienia wystawiana jest  faktura vat.

29.Korzystanie ze stron sklepu benn.pl jest równoznaczne z akceptacją tego regulaminu oraz polityki prywatności.

 

Dane teleadresowe :

Pracownia : 03-305 Warszawa ul. Witkiewicza 37.

Tel.  608 872 165 , e-mail: benn.biuro@onet.pl

 

 

 

 

 Powered by: www.CDX.pl